Pas29
CAT / ESP / ENGL
 
Torrent d'en Vidalet 21,
baixos, Barcelona
93 217 17 70
La perla29

SOBRE
PAS29

«Què és pas29»

Pas29 som un equip de professionals provinents de diferents àmbits de la gestió cultural que treballem en la gestió i producció artística. Des de Pas29 posem a disposició dels diferents professionals, companyies, entitats i empreses del sector un servei integral personalitzat i de qualitat que inclou des de l'assessorament jurídic, fiscal, comptable, fins a la gestió, planifi cació, distribució i producció d'activitats i iniciatives relacionades amb l'àmbit de les arts de l'espectacle, la cultura i la creació.

Què és pas29
Què és pas29
Què és pas29
Què és pas29
••FES EL PAS••

Per demanar cita prèvia només cal que escriguis a info@pas29.cat o truquis al 93 217 17 70