Pas29
CAT / ESP / ENGL
 
Torrent d'en Vidalet 21,
baixos, Barcelona
93 217 17 70
La perla29

SER-
VEIS

Gestió
«Gestió i assessorament laboral, comptable, jurídic i fiscal integral»

* Creació de companyies, associacions, autònoms i societats
* Nòmines i seguretat social
* Contractacions, nòmines i seguretat social (artistes / generals)
* Comptabilitat i impostos
* Assessorament general (càlcul de costos laborals, justificació de subvencions, formes de contractació, etc.)

Gestió
Gestió
«Gerència i coordinació de projectes»

* Assessorament per iniciar qualsevol projecte artístic
* Disseny d'estratègies de viabilitat de projectes artístics
* Planificació i calendari d’activitats
* Planificació de tresoreria
* Coordinació de les activitats generals de qualsevol entitat artística

«Agents i representació artística»

* Negociació de contractes
* Control de facturació
* Servei general d'ofi cina a nivell nacional i internacional

••FES EL PAS••

Per demanar cita prèvia només cal que escriguis a info@pas29.cat o truquis al 93 217 17 70