Pas29
CAT / ESP / ENGL
 
Torrent d'en Vidalet 21,
baixos, Barcelona
93 217 17 70
La perla29

VOLS
SABER?

Gestoria especialitzada en projectes artstics i culturals

«L'IVA representa un cost per al meu projecte?»

L'IVA s un impost indirecte que saplica al consum (compres, serveis...).
Si la teva entitat est exempta d'IVA (s a dir, no fa declaracions trimestrals d'IVA), S que suposa un cost per al teu projecte.
Si la teva entitat no n'est exempta (fa declaracions d'IVA cada trimestre), aleshores NO representa un cost per al teu projecte. El compenses amb l'IVA que ingresses amb la teva activitat (ingressos dels bolos, taquilla, prestaci de qualsevol servei artstic o cultural...).

«Per qu haig de pagar l'IRPF?»

L'IRPF s un impost directe i personal que s'aplica a la quantitat de diners que cobra una persona durant un any natural. Si tens una entitat que rep factures de professionals o b tens treballadors contractats, ests obligat a aplicar-los un tant per cent de retenci d'IRPF (en les factures, un 15 % o un 7 %; en les nmines, segons el que cobrin i segons si es regeixen pel rgim d'artistes o el rgim general). La retenci que ha aplicat la teva entitat l'haur de pagar a Hisenda al final de cada trimestre. En acabar l'any, els professionals o treballadors faran la seva declaraci de renda i se'ls retornar l'IRPF corresponent o b hauran de pagar renda, d'acord amb la seva retribuci anual i situaci personal.

«Un tiquet s una factura?»

Un tiquet s un comprovant de despesa. A efectes de comptabilitzar-lo per desgravar IVA, no ens serveix. Tampoc es pot usar com a document justificatiu de despesa a l'hora de justificar una subvenci (noms en determinats casos i per imports poc significatius).
Els tiquets s que serveixen per ser comptabilitzats com a despesa i per tant redueixen els beneficis comptables de qualsevol entitat.

«Qu em suposa tenir un treballador contractat?»

Tenir un treballador contractat implica des del punt de vista econmic:
* Pagar a aquest treballador el sou net a final de mes.
* Pagar, el mes segent de la nmina, la Seguretat Social (que s la suma de la part que correspon al treballador i de la part que correspon a l'empresari).
* Pagar, en finalitzar el trimestre, l'IRPF que se li ha retingut al treballador.
Per tant, en general el cost duna contractaci s el sou brut del treballador ms els costos de Seguretat Social de l'empresari.

«On puc trobar ajudes per desenvolupar el meu projecte?»

Les principals entitats i institucions pbliques que donen suport als projectes culturals a Catalunya sn:
* Generalitat de Catalunya: ICIC, CONCA i Direcci General de Cooperaci Cultural
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/
* Ajuntament de Barcelona
http://w3.bcn.es/V61/Home/V61HomeLinkPl/
* Ministeri de Cultura
http://www.mcu.es/artesEscenicas/index.html
* Institut Ramon Llull
http://www.llull.cat/_cat/_convocatories/intro.shtml?seccio=tramits&subseccio=intro
* Diputaci de Barcelona: Oficina de Difusi Artstica
http://www.diba.cat/oda/companyies.asp

«...i el rgim d'artistes?»

El rgim d'artistes s el nom que rep el conjunt de lleis que regulen la contractaci dels artistes en la Seguretat Social. Quan una companyia, tingui l'estructura jurdica que tingui, vol contractar un artista per treballar en un espectacle pblic, ho ha de fer en el rgim especial d'artistes.
Bsicament aquest rgim contempla el fet que els artistes no treballen de manera continuada i per tant a l'hora de sollicitar prestacions d'atur els dies treballats sota aquest rgim computen ms que els dies treballats en rgim general. Igualment, la retenci mnima d'IRPF que se'ls aplica s ms elevada.
El cost de Seguretat Social del rgim d'artistes o del rgim general s el mateix, o en tot cas varia segons la retribuci que percebi el treballador.

«Qu s una factura?»

Una factura s un document administratiu que reflecteix la compra-venda de mercaderies o serveis. Perqu un document sigui acceptat com a factura cal que hi constin les dades segents:
* Nom, adrea i NIF de qui rep la factura.
* Data de la factura.
* Nmero de la factura.
* Concepte: explicaci del servei, venda, etc.
* Imports dIVA desglossats (base imposable + IVA = total).
* Si la factura s emesa per un autnom amb epgraf professional, aleshores tamb hi ha de constar la retenci de l'IRPF (base imposable + IVA IRPF = total).

«La llegenda dels 3.000,00 !»

Hisenda obliga a tothom que tingui activitat econmica a informar cada any de les operacions tant d'ingrs com de despesa de ms de 3.005,06 amb un mateix client o provedor. En aquesta declaraci, Hisenda demana que s'especifiquin les dades del client o provedor. La llegenda diu que si no superes aquesta xifra en la teva facturaci al mateix client, les teves dades no sortiran enlloc i, per tant, la teva activitat no queda registrada amb detall.

••FES EL PAS••

Per demanar cita prvia noms cal que escriguis a info@pas29.cat o truquis al 93 217 17 70